CompArgo Fundament

Az alközponton keresztül generált akár kimenő, akár bejövő, akár belső forgalomról minden esetben képződik egy tarifarekord, amely leírja az adott hívás jellemző paramétereit. A díjelszámoló rendszer ezt a rekordot dolgozza fel, tárolja (adatbázisban, vagy szekvenciális állományban) és elemzi a benne lévő információkat. A rekordokhoz (hívásokhoz) ár is rendelhető az egyes szolgáltatók árstruktúrájának megfelelően vagy a Felhasználók egyedi díjcsomagjának megfelelően. A feldolgozott, beárazott hívások csoportosíthatók, lekérdezhetők. A rendszer működése automatizálható, a különböző funkciók elindítása időzíthető.

A Fundament rendszerben modellezni lehet az adott cég (vagy cégcsoport) vállalati hierarchiáját. Ez az ún. költséghely-struktúra tartalmazza magukat a költséghelyeket, de tartalmazza a forgalmat bonyolító fővonalakat, mellékeket, személyi-kódokat, sőt, még a Felhasználók mobil számait is! A költséghely-struktúra nem csak a forgalom csoportosítását teszi lehetővé, hanem a lekérdezés is történhet ennek megfelelően. Eredményül könnyen ellenőrizhetővé, eloszthatóvá válik az adott cég összes felmerülő telefonköltsége, azaz hatékony költséggazdálkodás valósítható meg!

A CompArgo Fundament rendszer bármilyen alközponti környezetben képes üzemelni. Egy feltétele van a működésnek: valamilyen módon képződjenek tarifarekordok, amelyeket fel lehet dolgozni.

A CompArgo Fundament Díjelszámoló Rendszer segítségével:

  • - csökkenthető a telefonköltség (költségcsökkentés);
  • - megoldható az akár alközponton keresztül, akár céges mobiltelefonon keresztül generált magán hívások kezelése (telco kiadás helyett bevétel);
  • - a költségek valós költségviselőhöz rendelhetők (költségallokáció);
  • - optimalizálható az alközponti rendszer (optimalizálás);
  • - nagy mértékben lehet támogatni a telco számlák kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos folyamatokat (munkaerő megtakarítás);
  • - riportok készíthetők a kimenő telefonforgalomról, feltárhatók a hívási szokások, trendek stb. (kimenő telefonforgalom elemzése);
  • - mérhető és elemezhető a bejövő és a belső telefonforgalom is, amire a telefonszolgáltatóknak nincs rálátása (bejövő és belső telefonforgalom elemzése);
  • - a különböző telefonszolgáltatók forgalmi adatai (vezetékes szolgáltató, mobil szolgáltató, alternatív szolgáltató nemzetközi irányban stb.) egy rendszerben kezelhetők (felmerülő telco költségeket egy rendszerben láthatók).

Segíthetünk? +36 30 584 1537

Ajánlatkérés